Інформація

Пріоритетні завдання закладу на 2018-2019 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №70 „Настуся” у 2018-2019 навчальному році буде продовжувати працювати над проблемою:

«Створення умов для ефективної реалізації освітніх завдань у співпраці з родиною та просвітницької діяльності серед батьків, як основи всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку»

 Враховуючи аналіз роботи дошкільного навчального закладу у 2017 – 2018 навчальному році, досягнення, недоліки в роботі та перспективу розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

1. Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

2. Продовжувати роботу по впровадженню в освітній процес ідей сталого розвитку. Актуалізувати інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» для всіх вікових груп з метою формування у дітей та їхніх батьків моделей поведінки, співзвучних з цінностями сталого розвитку.

3. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Спрямувати діяльність педагогів на формування розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

4. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на формування у дітей національно-патріотичної свідомості та виховування сучасних рис національного характеру шляхом активного залучення родин до участі у заходах дошкільного закладу патріотичного спрямування.

 

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2019 р.