Інформація

Пріоритетні завдання закладу на 2020 - 2021 навчальний рік

Завдання на 2020 - 2021 навчальний рік.

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №70 «Настуся» у 2020-2021 навчальному році буде продовжувати працювати над проблемою:

 

«Створення умов для ефективної реалізації освітніх завдань у співпраці з родиною та просвітницької діяльності серед батьків, як основи всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку»

 

       Враховуючи аналіз роботи дошкільного навчального закладу у 2019 – 2020 навчальному році, досягнення, недоліки в роботі та перспективу розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2020 – 2021 навчальний рік:

 1.Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Продовжувати формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я.

 2.Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогів щодо впровадження в організацію освітнього процесу нетрадиційних технік зображувальної діяльності. Спрямувати діяльність педагогів на створення умов для творчого самовираження дитини в образотворчій діяльності. Сприяти удосконаленню творчого розвитку дошкільників як основи формування естетичного сприйняття оточуючого середовища.

 3.Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчати дітей правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження, знаходити і приймати правильні рішення.

4.Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність,, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників.

 

 

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2019 р.