Інформація

Пріоритетні завдання закладу на 2017-2018 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №70 „Настуся” у 2017-2018 навчальному році буде продовжувати працювати над проблемою:

«Створення умов для ефективної реалізації освітніх завдань у співпраці з родиною та просвітницької діяльності серед батьків, як основи всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку»

 

Враховуючи аналіз роботи дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017 навчальному році, досягнення, недоліки в роботі та перспективу розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2017 – 2018 навчальний рік:

  1. Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров"я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.
  2. Продовжувати роботу по реалізації завдань екологічного виховання дошкільників реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.
  3. Спрямувати діяльність педагогів на удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Формувати у дошкільників свідоме ставлення до надбань національної культури шляхом реалізації мовленнєвої форми активності дошкільників в різних видах діяльності.

 

Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на формування у дітей національно-патріотичної свідомості та виховування сучасних рис національного характеру шляхом активного залучення родин до участі у заходах дошкільного закладу патріотичного спрямування.

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2018 р.