Інформація

Пріоритетні завдання закладу на 2019-2020 навчальний рік

Завдання на 2019 - 2020 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №70 «Настуся» у 2019-2020 навчальному році буде продовжувати працювати над проблемою:

«Створення умов для ефективної реалізації освітніх завдань у співпраці з родиною та просвітницької діяльності серед батьків, як основи всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку»

Враховуючи аналіз роботи дошкільного навчального закладу у 2018 – 2019 навчальному році, досягнення, недоліки в роботі та перспективу розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2019 – 2020 навчальний рік:

1. Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

2. Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогів щодо впровадження в організацію освітнього процесу фізкультурно-оздоровчої роботи та формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів дошкільної освіти. Використовувати практичні методи педагогічного впливу (експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальні вправи, ігри тощо), поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогом та дітьми на принципах ділового партнерства.

3. Спрямувати діяльність педагогів на забезпечення конструктивної взаємодії між дошкільним закладом і початковою ланкою освіти у формуванні дошкільної зрілості через емоційно – ціннісний розвиток вихованців як один із факторів мотиваційної готовності випускника дошкільного навчального закладу.

4. Сприяти формуванню педагогами закладу психолого - педагогічної компетентності батьків щодо готовності дошкільників до запитів нової української школи, забезпечуючи взаємодію між дошкільним закладом і початковою ланкою освіти у формуванні дошкільної зрілості випускника закладу дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2019 р.