Інформація

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітня програма для дітей від двох до семи років "Дитина"

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти. Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості. Для педагогів дошкільних навчальних закладів, приватних педагогів (гувернерів), батьків, студентів, аспірантів та викладачів педагогічних навчальних закладів

Нова освітня програма для дітей дошкільного віку, від 2 до 7 років, пропонує дорослим - вихователям і батькам вибудавати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей, кожного вікового періоду. Автори Г.В. Біленька, О.Л.Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін. Видавництво "Київ".

Програма "Дитина" створена науковцями Київського університету імені Бориса Грінченка.

Методичний комплект освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та методичні рекомендації до Освітньої програми розроблені відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Зміст освітньої програми з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 -16163 від 09.11.2015 р.).

 

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2019 р.