Інформація

Дошкільний заклад є закладом освіти дітей віком від 2 до 6 років, який реалізує завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні та вихованні і навчанні дітей дошкільного віку.

Стінка для скалолазіння

Пріоритетне завдання колективу – формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Для реалізації цього завдання вкрай важливим є забезпечення здорової фізичної активності та самостійності вихованців. Задля цього у дошкільному закладі облаштовано фізкультурну та тренажерну зали, де зібрано спортивне обладнання, дрібний фізкультурний інвентар, матеріал для ігор та занять. У тренажерній залі окремо створена «смуга перешкод» та «стінка для скалолазіння», що забезпечує творчу рухову активність дошкільнят, дозволяючи їм обирати перешкоду та спосіб її подолання.

Тренажерна зала

Для впровадження діяльнісної та середовищної моделі організації освітнього процесу колективом закладу багато уваги приділяється створенню освітньо-розвивального середовища.

Колективами груп розробляються, проектуються, виготовляються та облаштовуються різноманітні центри діяльності дитини, наприклад: центри ігрової діяльності, центри пізнавальної діяльності, естетичні центри, центри екологічного виховання, центри психологічного розвантаження тощо.

При їх створенні потрібно враховувати безпечність, розмір та просторову структуру помешкань, умови для переміщення і розміщення дітей, раціональність використання площі, загальний дизайн та естетичність кожного окремого елементу загального інтер’єру.

З-поміж інших вимог, звертаємо увагу на багатофункціональність кожного центру, на своєрідну «універсальність» щодо результативної активізації в ньому кожної із семи ліній розвитку дошкільника. Наприклад, прослідкуємо цей показник у центрі транспорту:

  • Фізичний розвиток (безпека життєдіяльності дитини, ціннісне ставлення до свого тіла, здоров'я, безпосередній рух і динаміка станів під час гри та ін.);
  • Соціально-моральний розвиток (налагодження та підтримка контакту між гравцями різноманітними методами, наслідування дотримання «водійської етики», формування моральної позиції тощо);
  • Пізнавальний розвиток (ознайомлення та дослідження різних видів транспорту – спосіб пересування, призначення, використання в житті людини; вивчення правил вуличного руху і т. ін.);
  • Емоційно-ціннісний розвиток (визначення та врахування емоційного стану себе та інших співучасників гри, моделювання ситуацій, виявлення солідарності тощо);
  • Розвиток дитиниМовленнєвий розвиток (пояснення, порівняння, промовляння, тлумачення нових слів та ін.);
  • Художньо-естетичний розвиток (власне дизайн центру, обстеження декорації транспорту та його опис, власне декорування саморобних іграшок – видів транспорту і т. ін.);
  • Креативний розвиток (використання та трансформація власного життєвого пасивного чи активного досвіду, розв’язання конфліктних ситуацій, нетрадиційне використання транспорту, створення пошуково-дослідницьких ситуацій – наприклад, дослідження вантажомісткості та вантажопідйомності певного іграшкового автомобіля тощо).

Таким чином можна простежити активізацію кожної із семи ліній розвитку дошкільника в будь-якому центрі його діяльності.

На високому рівні організовано навчально-виховний процес. Маємо гарну методичну базу, використовуємо новітні досягнення в педагогіці. В освітній процес запроваджуємо сучасні науково-методичні підходи: особистісно-орієнтований; діяльнісний; інтегрований; психологізація освітнього процесу. Одним із аспектів педагогічної діяльності колективу є впровадження в роботу проектної моделі освітньої діяльності, під час якої вихователі із дітьми старшого дошкільного віку розробляють та узагальнюють матеріали тематичних проектів

Метою діяльності кожного педагога закладу є формування цілісної, гармонійно розвиненої особистості. Велика увага приділяється пізнавальному, соціально-моральному та естетичному розвитку вихованців. Зокрема, узагальнений передовий педагогічний досвід вихователя-методиста Дорошенко О.В. «Формування духовної культури особистості у дітей дошкільного віку засобами мистецтва» та на етапі формування знаходиться раціоналізаторський педагогічний досвід вихователя Константиновської О.В. «Нетрадиційні техніки в зображувальній діяльності, як засіб творчого розвитку особистості дитини дошкільного віку»

Естетичне вихованняЕфективними засобами естетичного виховання є твори високого мистецтва – образотворчого, музичного, літературного, до яких звертаються педагоги під час освітнього процесу. Особлива увага приділяється створенню предметно-ігрового середовища, зокрема його естетиці. Адже саме щоденна взаємодія дитини з прекрасним є могутнім фактором формування у вихованців естетичних почуттів.

Морально-етичному вихованню педагоги закладу приділяють особливу увагу. Зокрема, активізована робота педагогів з цієї проблеми безпосередньо у освітньо-виховній роботі з дітьми та у напрямках просвітньої роботи з батьками. Це реалізовується у впровадженні в роботу педагогів з батьками нових інтерактивних та наочно-інформаційних форм.

Очевидно, що сьогодні родина обирає дитячий садок, враховуючи наступні критерії: перспектива розвитку малюка, створення розвивального середовища, а головне – наявність любові до дітей у педагогів закладу. Добре відомо, що все, до чого пригорнулося серце в дитинстві, залишається назавжди. І саме тому дошкільний навчальний заклад № 70 "Настуся" це той, де дітям затишно і весело, де їх люблять і дбайливо доглядають. Тут піклуються про здоров'я дітей і про якісну підготовку до сучасної школи.

Дошкільний навчальний заклад №70 «НАСТУСЯ» м. Черкаси 2013-2019 р.